Geto-Dacii si vastul Imperiu Trac

APRECIAZA ACEST ARTICOL>>>

„Geții sunt cei mai viteji și mai cinstiți dintre traci.” – asa spunea vestitul Herodot, considerat in zia de astazi, parintele istoriei.

Faptul ca Herodot le-a oferit destule pagini in scrierile sale istorice, trebuie sa ne creeze convingerea ca dacii erau un popor important, fiind cunoscuti pentru vitejia si credinta lor, precum si pentru cultul Zalmoxian, port, mestesugul fauririi armelor si bijuteriile de o maiestrie iesita din comun.

Cine erau dacii și cărui grup etnic aparțineau?

Ei bine, multă vreme s-a vorbit despre daci și geți. În multe manuale școlare, chiar și astăzi, întâlnim această enumerare, ca și cum ar fi vorba despre două popoare diferite. Această imagine trebuie înlăturată radical întrucât, în realitate, dacii si geții sunt unul și același popor. Aceste denumiri le-au fost date de către vecini și anume: grecii le spuneau geți iar romanii daci sau dai.
geto-dacii
Dacii sau geții fac parte din marele grup etnic al tracilor și constituie elita acestui numeros neam. Herodot ne oferă o informație foarte prețioasă în legătură cu mulțimea acestor traci:
„Neamul tracic este, după acela al indienilor, cel mai mare dintre toate. Dacă ar avea un singur domnitor și ar fi uniți între dânșii, ar fi de neînvins și, după cum cred eu, cu mult mai puternici decât toate popoarele… Obiceiuri au aceleași toți, afară de geți și de trausi și de cei care locuiesc mai sus de crestonei”.

Neamul tracilor se întindea de la Marea Egee și din vestul Asiei Mici până la mlaștinile Pripetului și de la Cadrilaterul Boemiei până dincolo de Nistru. Iar dacă îi luăm în calcul și cimmerieni tot ca traci, atunci limita estică trbuie întinsă dincolo de Marea Azov, suprafața locuită de traci înglobând și tot țărmul de miazănoapte al Mării Negre. Erau împărțiți în foarte multe neamuri sau triburi care se dușmăneau între ele. Din această cauză, neputându-se apăra cum trebuie au fost supuși de diferiți cuceritori.

Cele mai cunoscute neamuri ale tracilor sunt: odrizii (la Sud de M-ții Balcani), bessii (bazinul superior al fluviului Hebrus – între Balcani și Rhodobe – și aveau ca centru mai important Bessapara), crobyzii (în partea de miazăzi a Dobrogei între Callatis (Mangalia) si Odessos (Varna)), moesii (locuind între Dunăre și Balcani, de la ei luându-și și numele ținutul care este numit astăzi, Moesia).

harta antica a traciei

Dacii și geții, cel mai însemnat neam al tracilor, locuiau ținutul cuprins între Tisa, Dunăre, Marea neagra și Nistru, uneori depășind aceste granițe. La sudul Dunării se întindeau până la Munții Balcani. Spre răsărit, treceau Nistrul, înaintând până spre Bug, iar spre apus ajunseseră până la Dunărea panonică.

Tracii se învecinau cu următoarele popoare: spre răsărit sciții (aceștia erau de neam iranian); spre miazănoapte gemanii și în partea de nord-est slavii; spre apus, germanii și celții, iar în Panonia, ilirii; la sud de Dunăre, de asemnea ilirii; înspre miazăzi, grecii.

Articol realizat de: Barbu Raluca

free hit counter code