Manastirea si biserica Stavropoleos din Bucuresti

APRECIAZA ACEST ARTICOL>>>

Manastirea Stavropoleos a fost intemeiata la anul 1724 de arhimandritul grec Ioanichie, el a ridicat biserica si un han care va dainui insa doar pina la sfirsitul veacului al XIX-lea.

Acum din ansamblul manastiresc fac parte biserica si incinta care imprejmuieste curtea interioara, ea a fost construita la inceputul secolului al XX-lea in stil neo-romanesc, dupa planurile arhitectului Ion Mincu.
manastirea stavropoleos 1
Aici s-au amenajat trapeza, biblioteca si colectia de obiecte vechi bisericesti, din care unele recuperate de la bisericile darimate in timpul regimului comunist. Pentru rinduiala a vietii de obste tot in incinta s-au amenajat chiliile, staretia si spatiul pentru preotul duhovnic.

Sase monahii si un preot duhovnic sunt vietuitorii acestei manastiri ocrotita de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, de Sfintul Iustin Martirul si Filosoful, de Sfintul Ierarh Atanasie si de Sfintul Mucenic Haralambie. Viata de obste a monahiilor ce traiesc aici se imparte intre rugaciune, lucru si studiu. Se restaureaza carti vechi, icoane, vesminte si broderii liturgice, se scriu si editeaza carti, se scrie muzica psaltica si se lucreaza pentru a trece pe suport digital fondul de manuscrise si carte veche a bibliotecii.
manastirea stavropoleos 3
Ansamblul Stavropoleos aparţine stilistic epocii brancoveneşti, fiind prin decoraţia in piatra, mobilier, pictura murala interioara şi exterioara, expresia unitara a acestei perioade din istoria artei romaneşti. Deşi de dimensiuni reduse biserica are monumentalitate, fiind un spaţiu arhitectural specific tradiţiei bizantine. Prin decoraţia sculptata şi prin motivele ornamentale exprima deopotriva o sensibilitate baroca şi un gust oriental.

Pictura interioara impresioneaza prin amploarea şi totodata concentrarea programului iconografic. In naos se remarca Liturghia ingereasca, zugravita la baza turlei şi cei patru evanghelişti, iar in absidele laterale Parusia sau Cea de-a doua Venire (absida sudica) respectiv Invierea sau Pogorarea la iad (absida nordica). In registrul inferior, alaturi de Deisis, sint infaţişaţi sfinţi militari.

Pe peretele vestic al naosului sint reprezentate scene din viaţa Mantuitorului şi a Maicii Domnului, vadind adanci semnificaţii teologice. In pronaos, in registrul superior se pot vedea Imnul Acatist, tema specifica iconografiei ortodoxe, melozi, iar in calota Maica Domnului cu Pruncul şi in glafurile ferestrelor sfinte muceniţe. Peretele vestic este rezervat portretelor ctitoriceşti: Mitropolitul Ioanichie cu fraţii sai şi domnitorul Nicolae Mavrocordat cu familia. Ii inconjoara Mitropolitul Daniil al Ungrovlahiei, familii boiereşti şi alţi donatori. In pridvor sint zugravite Sinoadele ecumenice, Sfantul Ioan Botezatorul şi minunile Arhanghelului Mihail, a caror amploare este rar intalnita in arta romaneasca.
manastirea stavropoleos 2
Iconostasul, incununat cu Rastignirea, este imparţit in trei registre : proorocii mesianici, apostolii şi praznicele imparateşti avand la baza pe Iesei, unul din stramoşii Mantuitorului. In sculptura pridvorului se evidenţiaza balustrada, o remarcabila realizare a artei medievale romaneşti.

Pictura exterioara şi turla, au fost refacute la inceputul secolului al XX-lea şi se armonizeaza cu decoraţia in piatra care a inlocuit vechile stucaturi. Nu se cunosc numele zugravilor şi ale pietrarilor, ci doar al lui Iordan stucatorul.

sursa: Stavropoleos

free hit counter code